ILOŚĆ WODOMIERZY W LOKALU
na zimną wodę: na ciepłą wodę:

numer ewidencyjny:

Stan licznika zimnej wody:
Nr 1 :
Stan licznika ciepłej wody:
Nr 1 :
Informacje dodatkowe: